سلام، به وبسایت کیکاد خوش آمدید

سفارش تولید مدارچاپی - مونتاژ مدارچاپی چین

Order China Electronic Printed Circuit Board & Assembly (PCB & PCBA)

Altium Designer, Eagle, KiCad

لطفا جهت دریافت قیمت سفارش، فایل و مشخصات و تعداد درخواستی را ایمیل کنید

Email: order [at-sign] kicad.ir
Mobile: 0 93 94 95 43 41 (716)